Försvarsmakten

Ministern lugn trots Sveriges dåliga försvarsförmåga

Senaste veckan verkar det ha kommit som en total överraskning för många, även beslutsfattare på riksplanet, att Sveriges militära försvar inte längre är dimensionerat som förr.

ÖB:s uttalanden om den faktiska försvarsförmågan har väckt oerhörd förvåning.

Nu förtydligar försvarsminister Karin Enström (M) att hon inte anseratt det är något problem om Sverige inte kan försvara mer än en del av landet i en vecka vid ett begränsat militärt angrepp.

– Det är rimligt om man jämför med hur hotbilden ser ut och hur det ser ut i våra grannländer, de har ungefär den typen av förmåga, säger hon till Dagens Nyheter.

Enström kan i dag inte se något enskilt militärt hot mot Sverige och inte heller ett läge där Sverige ensamt drabbas.