Lööf tar avstånd från flera idéer i C-program

2:19 min

Centerpartiets ordförande Annie Lööf tar nu avstånd från flera av de kontroversiella idéerna i förslaget till nytt idéprogram som presenterades före jul. Exempelvis vill hon stryka månggifte och slopad arvsrätt.

– Jag tycker att det är viktigt att nu gå och ut och markera vilka delar som inte är aktuella och månggifte och förändrad arvsrätt är två sådana som inte är aktuella för mig, säger Annie Lööf.

Idéprogrammet som ska behandlas av centerstämman i mars har fått hård kritik från en rad centerdistrikt runtom i landet som menat att det innehåller för mycket som drar mot nyliberalism, och kritiken har inte minst rört exempelvis månggifte och slopad arvsrätt. Och Annie Lööf vill nu avföra de förslagen så att de inte skymmer den viktigare debatten, om idéprogrammets övergripande inriktning.

Partiets andre vice ordförande Anna-Karin Hatt tar i en debattartikel i flera landsortstidningar också avstånd från idéer i programförslaget som slopad arvsrätt och hon vill inte heller att skolplikten ska ersättas med en läroplikt som kan försvaga barnens rätt till skolgång.

– Jag skulle ju hellre se att man behöll dagens skolplikt och kompletterade den med en lärorätt som förtydligade att alla barn faktiskt ska ha rätt att få godkända kunskaper innan de lämnar grundskolan.

Annie Lööf vill däremot fortsätta diskussionen om eventuellt slopad skolplikt.

– Gruppens förslag utgår från att man här vill flytta makt till föräldrar och elever. För mig är inte det viktiga hur långt vi går i den här frågan. Men jag tycker att det är viktigt att vi internt i partiet har en diskussion om vi ska ha skolplikt eller läroplikt i Sverige och sen får vi se var vi landar, säger Lööf.

Plattare skatt som också har ifrågasattas försvarar Annie Lööf med att tidigare centerstämmor just röstat för plattare skatt inklusive sänkningar för låg- och mellaninkomsttagare.

Övergripande tycker hon att programförslaget till stor del är bra med betoning på decentralisering och gröna frågor, medan sociala frågor behöver lyftas fram. Men tanken på fri invandring skjuter hon på framtiden som en vision.

– Fri invandring är inte möjligt vare sig i morgon eller om ens tio år. Det förstår de kommunpolitiker som kämpar med bostadsproblematik och annat.

Per Ankersjö, som är stadsmiljöborgarråd i Stockholm är ansvarig för förslaget till nytt idéprogram, kommenterar nu att partiledningen tar avstånd från delar av förslaget, bland annat om att tillåta månggifte.

– Jag förstår det, det är klart det är ett spetsigt förslag.

Om det blir ännu fler ändringar och många saker som ifrågasätts, vad betyder det?

– Jag tycker att det är viktigt att när Centerpartiet har utmaningen att bli ett tydligare parti, är det också viktigt att vi landar i ett program som gör att vi kan särskilja oss från andra partier, säger Per Ankersjö.