"Klimathot väntas ha liten inverkan på ekonomin"

1:49 min

Många forskare menar att hotet från klimatförändringarna är vår tids stora ödesfråga. Men Per Krusell, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, och som leder ett stort internationellt arbete för att beräkna de ekonomiska kostnaderna av klimatförändringarna, menar att hotet inte är så stort sett just ekonomiskt sett.

– Klimathotet är ett hot, det är ganska stort, men det är inte så där jättestort om ska översätta det i kronor och ören, säger Per Krusell.

Per Krusell leder ett internationellt forskningsprojekt som tar fram en ekonomisk modell, som världens länder ska kunna använda för att räkna ut sina framtida kostnader av ett förändrat klimat. Modellen ska bli färdig inom drygt ett år och kommer då vara världens mest utvecklade verktyg i sammanhanget, enligt Per Krusell.

Hittills har de kommit fram till att BNP, den samlade produktionen i ekonomin, i värsta fall bara kommer sjunka med ett par procent i de flesta länder som exempelvis Sverige. Det här skiljer sig från den uppmärksammade Sternrapporten från 2006 som pekar på betydligt högre kostnader.

Dels för att Krusell med kollegor inte ser det möjligt att värdera eventuella människoförflyttningar på grund av exempelvis översvämningar och konflikter, vilket Stern har gjort. Men framförallt är Krusell kritisk till att Sternrapporten i stort sett bara lagt ihop alla förutsedda kostnader, utan att räkna ner siffrorna på det sätt som ekonomer brukar göra när det gäller framtida generationers kostnader, det som kallas diskontering.

Enligt en ny rapport från Världsbanken så riskerar jordens medeltemperatur öka med fyra grader redan det här århundradet, vilket framförallt kommer drabba fattiga människor som bor kring ekvatorn.

Nationalekonom Per Krusell håller med om att det är ett stort problem, men tycker det är viktigare att få de fattiga länderna att utvecklas ekonomiskt än att bekämpa klimathotet.

– När vi bedömer effekterna av klimatförändringar så räknar vi också på kostnader i fattiga länder speciellt, men det summerar inte till någon ödesfråga för världen. Då tror jag det är viktigare att få dem här fattiga länderna att utvecklas. Jag är lite orolig att man blundar för andra viktigare frågor genom att tänka miljö.