Kritik mot försvarsministerns ambitionsnivå

1:11 min

Försvarsminister Karin Enström tycker precis som ÖB Sverker Göranson att det är rimligt att Sverige kan försvara sig mot ett militärt anfall mot ett område i en vecka. Men försvarspolitiker i riksdagen är kritiska till ambitionsnivån.

– Alldeles oavsett hotläge måste militären i ett alliansfritt land ha en högre ambition än så. Vi kan inte, till skillnad från våra grannar, lita till att någon annan kommer till vår undsättning, säger folkpartisten Allan Widman.

ÖB tycker att det är rimligt att Sverige vid en riktig krigssituation klarar att försvara ett område under en vecka och att Sverige sedan behöver hjälp från andra länder. Socialdemokraten Peter Hultqvist, ordförande i riksdagens försvarsutskott, är kritisk till att försvarsministern delar ÖB:s uppfattning.

– Det finns ingen sanktionering från riksdagens sida för det här synsättet. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att vara nöjd med att kunna försvara en del av landet under en vecka

Kristdemokraternas försvarspolitiker Mikael Oscarsson har sagt att en veckas försvarsförmåga är diskutabel. Enligt Allan Widman behöver Sverige både gå med i Nato som satsa mer pengar på försvaret.