Fornminnen inventeras i Sörmland

Inte på över 50 år har markerna i Sörmland inventerats på fornminnen. Det har påverkat de kommuner som önskat bygga ut och expandera.
Men nu är Riksantikvarieämbetet på plats för att inventera områden i Flen och Strängnäs. - Det finns många nya lämningar från till exempel sten- och bronsåldern, säger Britt-Marie Franzén, fornminnesinventerare. I mitten av förra seklet påbörjades inventering av markerna i Sörmland. Då registrerades redan kända fornlämningar som gravar och fornborgar. På 80-talet fortsatte inventeringen på sina håll - då av boplatser och mindre kompletteringar. I delar av Gnesta, Eskilstuna och Strängnäs har man dock inte inventerat marken sedan 50-talet. Anledningen till att det dröjt så länge är, enligt Britt Marie Franzén, att det inte funnits pengar.