Tar mer betalt för frimärken

I och med Postens förändringar är det många handlare som säljer frimärken till ett högre pris än vad de är värda.
Arne Talving på Talvings Tobak i Eskilstuna säljer femkronorsfrimärken för sex kronor. Det här beror på Postens avtal och att handlarna får för dåliga rabatter säger Arne Talving. Postens chef i Eskilstuna och Strängnäsområdet, Birgitta Corswall, har förståelse för att vissa handlare tar ett högre pris för frimärkena. Posten har skrivit avtal med vissa partners för brev och paketutlämning och enbart dessa måste sälja frimärken till Postens priser. Å andra sidan får dessa partners också bättre rabbatter. Vill handlare utan avtal sälja frimärken, är det utan rabatter säger Bigitta Corswall.