Skåne

Vården av sjuka äldre brister

1:32 min

Region Skåne och Skånes kommuner måste bli bättre på att ta hand om de mest sjuka äldre. Socialminister Göran Hägglund besökte i går Skåne för att diskutera frågan, och enligt honom finns det mycket att förbättra.

– Man kan se att i en del av de saker som vi mäter är Skåne väldigt duktiga, till exempel när det gäller att arbeta effektivt med en del demenssjukdomar, men på andra områden hamnar man under de allra bästa landstingen. Man har mycket att arbeta med, och det krävs många insatser både i kommunerna och på den regionala nivån, säger socialminister Göran Hägglund (KD).

Regeringen har avsatt fyra miljarder kronor under fyra år för att bland annat belöna kommuner och landsting som till exempel ser över de äldres läkemedel, bedömer risker för fall och trycksår och gör tidiga demensutredningar. Men när pengarna fördelades för förra året fick Skåne bara en smula av kakan. Flera av målen uppnåddes inte alls, och tillsammans fick regionen och de skånska kommunerna knappt 11,5 miljoner kronor. Det kan jämföras med lilla Blekinge som fick 84 miljoner.

Men när socialminister Göran Hägglund i går träffade politiker och tjänstemän från Region Skåne och kommunerna, så fick han också en del kritik för vad som mäts och belönas.

– Det är alltid så när man påbörjar nya arbetssätt att det kommer fram synpunkter, och det är jättebra. Men vi vet att gör vi ingenting, så kommer det att fortsätta att vara dåligt. Nu har vi satt igång en rad viktiga processer, som faktiskt leder till att många äldre får det bättre, men vi behöver lära oss efter hand för att kunna göra det ännu bättre, säger Göran Hägglund.

Skåne har idag drygt 230 000 invånare som är över 64 år. Det motsvarar 13 procent av alla över 64 år i landet.