Förslaget om månggifte dåligt förankrat i C-grupp

1:45 min

Förslaget om månggifte verkar dåligt förankrat även i den idéprogramsgrupp som lanserade det. Två ledamöter, som Ekot talat med, säger att de inte vill tillåta månggifte, trots att de inte reserverat sig mot förslaget. Karl-Erik Olsson, tidigare jordbruksminister och vice ordförande i Centerpartiet är en av dem.

– Jag har gjort en miss här, och det är de här tre orden "och gifta sig med". De har jag inte vart med om, jag var sjuk under det sista sammanträdet. Men det är mitt fel, jag tar på mig ansvaret, säger Karl-Erik Olsson.

Inte heller Eva Nypelius, distriktsordförande för Centern på Gotland, som också deltog i idéarbetsgruppen, vill att partiet ska driva kravet på månggifte.

– Det är klart att vi haft diskussioner om olika formuleringar i arbetsgruppen, utan att det sedan finns reservationer på samtliga ställen, säger hon.

Däremot reserverade sig Eva Nypelius, tillsammans med Ulrika Liljeberg, som är kommunstyrelseordförande i Leksand, mot ett annat kontroversiellt förslag: att slopa skolplikten och ersätta den med en läroplikt som åvilar barnens föräldrar. Men det förslaget stöder Karl-Erik Olsson.

– Skolan fungerar allra sämst för de barn som kommer ifrån de svaga familjerna. Då kanske det hade varit bättre att ha en individuell syn på vad det är de lär sig och så skulle man behöva göra någonting annat, säger Karl-Erik Olsson.

Slopad arvsrätt, plattare skatt och fri invandring är några andra starkt kritiserade förslag i idéprogrammet. Både Karl-Erik Olsson och Eva Nypelius betonar att det rör sig om just idéer och visioner på längre sikt än i ett partiprogram. Dessa förslag är inget som ska förverkligas nästa år eller efter nästa val.

– Måste man förutsätta att alla människor tror att allting sker för att man säger det. Jag kan inte se att det är något problem i att man uttrycker detta som en önskan, säger Karl-Erik Olsson.