Två miljoner mot drogmissbruk

Sex kommuner i länet har hittills ansökt hos länsstyrelsen om att få del av pengar som är särskilt avsedda för förebyggande arbete mot drogproblem. I år delas två miljoner ut till länet totalt. Många kommuner väljer att rikta sig mot ungdomar och nästan alla vill ha pengarna till mer personal.
Mönsterås kommun vill arbeta mer aktivt mot föräldrarna, i Oskarshamn och Kalmar vill man att kommunens drogsamordnare ska kunna arbeta heltid. Västervik vill anställa fler fältsekreterare och på Öland vill föreningen Ö-kraft sätta i gång olika aktiviteter.