Allt fler sjukskrivna länge

Sjukskrivningarna ökar kraftigt i Sjuhärad och Västra Götaland. Sjukfallen hos Försäkringskassan har mer än fördubblats de senaste fem åren, och fler blir sjukskrivna längre tid.
I Sjuhärad är det bara Bollebygd och Svenljunga som inte ökat sjukskrivningarna det senaste året, medan de ökat kraftigt i Herrljunga. Psykiska besvär blir allt vanligare. Idag har nästan en fjärdedel av alla sjukfall den diagnosen. Utbrändhet utgör bara några få procent.