Baracker åt missbrukare i Piteå

Bostadslösa missbrukare i Norrbotten har små chanser att få lägenhet hos kommunala bostadsbolag, visar en rundringning som Norrbottensnytt gjort.
I Piteå där det idag finns 27 missbrukare utan egen bostad, vill därför socialnämndens ordförande ordna ett tillfälligt barackboende för missbrukare som inte har någonstans att ta vägen. - Det är enda lösningen säger Maj-Britt Lindström ordförande i socialnämden i Piteå. Det föreslagna barackboendet i Piteå skulle ge fem av Piteås 27 bostadslösa missbrukare tak över huvudet. Men förslaget har kritiserats hårt av både Länkarna och KRIS- Kriminellas Revansch I Samhället, som menar att det skulle bli en kåkstad där missbrukarna kan samlas och spriten och drogerna flöda fritt. Den tänkta placeringen av de mobila bostäderna - på Öhns industriområde i Öjebyn - har också kritiserats från både företagare och boende i närheten. Beslutet om barackboende i Piteå har därför dragit ut på tiden. Vid det senaste mötet återremitterades ärendet till partierna och först senare i vår kommer socialnämden i Piteå att ta upp frågan igen.