Positiva förtroendevalda efter C-möte

2:19 min

Centerledaren Annie Lööfs telefonmöte i går tycks ha haft avsedd effekt på fotfolket. De förtroendevalda som Ekot talat med är, åtminstone för stunden, nöjda med Annie Lööfs planerade hantering av det eldfängda idéprogramförslaget.

En av de som uttalar sig positivt efter mötet är Gösta Gustavsson, distriktsordförande i Östergötland.

– Partistyrelsen har en bra tidplan som ger oss möjligheter att påverka, både innan de lägger sitt förslag och efter de lagt sitt förslag, och fram till stämman. Det tycker jag känns bra, säger han.

Över 600 personer från distrikt och kommunkretsar lyssnade i går till Annie Lööf, när hon berättade vilka av de kontroversiella delarna i förslaget till nytt idéprogram som hon redan nu sa bestämt nej till, exempelvis de om månggifte och slopad arvsrätt.

Annat, som fri invandring och slopad skolplikt sa hon att hon vill formulera om. Någon möjlighet för de förtroendevalda ute i landet att ställa frågor gavs inte.

Flera som Ekot talade med efter telefonmötet var oroliga för att programförslaget kan ha skadat Centern.

– Jag tror att den första delen i debatten, då man får de här, som jag tycker, mer tokförslagen, det blir naturligtvis en negativ effekt av det här. Men jag tror samtidigt, är det väldigt många som säger att äntligen är det ett parti som är berett att diskutera visioner och lite övergripande ideologiska frågor, säger Östergötlands distriktsordförande Gösta Gustavsson.

Det finns också flera distrikt som frågar sig varför förslaget till idéprogram skickades ut i ett sådant här skick. Örebro är ett av dem.

– Jag hade nog valt en process där jag, innan hade gått ut med det, så skulle jag nog velat att fler läst det och sett om det verkligen var bra att gå ut med det så som det var nu. Alltså att man haft lite rödpenna innan, säger Lars Johansson, distriktsordförande i Örebro.

Nu ska alltså distrikt och kommunkretsar formulera sin kritik och skicka in den till partistyrelsen, senast den 5 februari.

Den 27 februari kommer sedan partistyrelsens förslag att presenteras, så att de som är missnöjda med vad där står, eller över att något tagits bort, kan lämna in motioner till extrastämman som hålls i slutet av mars.

Den här dubbla möjligheten att påverka blidkade många, men inte alla. Jane Larsson, landstingsråd i Värmland är fortsatt kritisk.

– Det ändrar inte min syn på programmet så som det ligger i dag. Jag tycker fortfarande att det ska stoppas i papperskorgen och att man ska lyssna av det som kommer in från kommunkretsar och distrikt, avslutar Jane Larsson.