Albakor kvar på Kullagrund

Bärgningen av det ryska fiskefartyget Albakor har ännu inte lyckats. Hon står fortfarande hårt på Kullagrundet utanför Trelleborgskusten men bärgningsarbetet pågår för fullt.
Enligt Sjöfartsinspektör Mats Andersson håller man nu på att koppla vajrar runt Albakor för att kunna lyfta henne av från grundet. Arbetet har försvårats av att förskeppet som tidigare varit fritt, sjönk till botten när man lyfte fartyget i aktern. Om man lyckats lyfta av Albakor från grundet under dagen hoppas man att kunna bogsera henne så att hon når Ystad hamn i morgon.