Industrispionage mot svenska intressen ökar

2:19 min

Industrispionagen mot svenska storföretag och forskningsinstitutioner ökar enligt Försvarets radioanstalt FRA. Det är framför allt de högteknologiska områdena som försvar, rymd och flygindustrin som är mål för industrispionagen. Det handlar om länder som spionerar mot svenska mål, säger Fredrik Wallin som är talesperson på FRA.

– Man vill komma åt information som man plockar ut ur de här datasystemen och det kan vara alla områden där vi är tekniskt framstående i Sverige, till exempel försvarsindustri, flyg- och rymdteknologi läkemedel, livsmedel, säger Fredrik Wallin.

Det här handlar inte om hackergrupper som vill skryta över information man kommit över. Det handlar om statsunderstödda spionage mot svenska storföretag och forskningsinstitutioner.

Länder som nämns i de här sammanhangen är Kina, Ryssland och Indien som gärna vill komma över företagshemligheter och beslut som kan bli viktiga för en framtida handel.

– Sverige har mycket som är intressant inom högteknologi och problemet är att det försvinner stora värden i forma av forskningsresultat både från företag och den akademiska världen. I många fall är man nog omedveten om det här eftersom att det inte är lika påtagligt som när någon gör inbrott i företaget och stjäl saker, men det kan vara lika allvarligt på lång sikt. Så i längden urholkas Sveriges konkurrenskraft.

Regeringen har sagt att det nu behövs någon form av varningssystem som ska stärka skyddet för samhällsviktiga verksamheter från it-attacker av det här slaget.

FRA säger att kostnaden för ett sådant varningssystem skulle ligga på runt 25 miljoner kronor.

Trenden är tydlig, säger Fredrik Wallin på FRA: angreppen blir fler och mer välriktade, och han tycker att det behövs mer samarbete för att motverka den här formen av spionage. 

– Vi signalspanar ju mot utländska mål och där kan vi lära oss av hur angrepp går till ute i världen. Sedan har vi en informationssäkerhetsverksamhet här, där vårt uppdrag är att stödja statliga myndigheter och statligt ägda bolag. Vi har inte något ansvar eller befogenheter att hjälpa företag.

Borde ni få det?

– Nej jag tycker nog inte att det är en angelägenhet för FRA, däremot behövs det mer samverkan och mer förbebyggande informationssäkerhetsarbete för samhället som helhet och det behövs mer upplysning kring de här frågorna.