Omöjligt hinna ta hand om all skog

Det är omöjligt att hinna ta vara på all stormfälld skog i Sydsverige före sommaren. Den bedömningen gör forskare på skogshögskolan i Umeå. (SR Västerbotten)