Gruppen Borta med vinden

"Kommunerna blir maktlösa inför vindkraftsutbyggnad"

1:13 min

Energimyndighetens förslag att utöka antalet områden som riksintresse för vindkraftutbyggnad möter skarp kritik i Vansbro.

Energimyndigheten vill kraftigt utöka antalet områden, som ska klassas som riksangelägenhet för vindkraft. I Dalarna skulle det innebära en utökning från 15 till 65 områden.

Energimyndigheten vill också se över kommunernas möjlighet till veto mot en vindkraftetablering. Men det är ytterst en politisk fråga, som det i dag inte finns majoritet för i riksdagen, men där ingen vet hur det blir efter valet 2014.

"Anmärkningsvärt"

En av de kommuner, som skulle kunna få flest nya vindkraftsområden är Vansbro.

-- Det är ett anmärkningsvärt sätt att behandla de som berörs, säger Gunnar Lindholm i gruppen Borta med vinden i Vansbro.

-- Kommunerna får inte ens vara med som remissinstans för det förslag, som lagts fram. Det är ett demokratiskt underskott, som är anmärkningsvärt.

Enligt energimyndigheten så ska länsstyrelserna hämta in och sammanställa synpunkterna från kommunerna. Myndigheten anser att synpunkterna är viktiga eftersom det är ute i kommunerna som kunskapen om de lokala förhållandena är allra bäst. Genom att låta länsstyrelserna sammanställa synpunkterna blir processen enklare och snabbare, anser Energimyndigheten.

Gunnar Lindholm i Vansbro anser också att det remissförfarandet är för snabbt. Länsstyrelsen måste ha lämnat sin remiss till Energimyndigheten före den 15 mars. Dessförinnan ska kommunerna har lämnat sina synpunkter till länsstyrelsen.

Körs över

I sin kritik mot Energimyndighetens förslag vänder sig Borta med vinden också bland annat mot att andra områden för riksintresse körs över.

--  Det tas inte någon som helst hänsyn till områden som är förklarade som riksintressen för friluftsliv exempelvis, hävdar Gunnar Lindholm.

Gruppen Borta med vinden var mycket aktiv i samband med en vindkraftutbyggnad, som fanns på förslag i Vansbro förra året. Den stoppades sedan av kommunen.

-- Det skulle inte kunna gå om det nya förslaget går igenom, menar Gunnar Lindholm.

Dalanytt
dalanytt@sverigesradio.se