Stoppade idéer besvikelse för Stureplanscentern

2:00 min

Debatten om hur liberalt Centerpartiet ska vara går hög och gårdagens besked från partiledare Annie Lööf blev en besvikelse för Stureplanscentern.

Lööfs besked i går, om att vissa frågor inte platsar i partiets nya, omdiskuterade idéprogram, blev en besvikelse för Stureplanscenterns ordförande Johanna Jönsson. 

– Jag tycker att hon borde ha varit tydligare med hur debatten förs, inte specifikt peka ut delar i programmet som fel eller som saker hon inte vill se. Det hade varit roligare om medlemmarna hade fått längre möjligheter att diskutera de frågor som hon nu uteslutit, säger Johanna Jönsson, som inte har något emot att kallas nyliberal.

Annie Lööf var i går tydlig med att skrivningarna om månggifte, slopad arvsrätt och slopad skolplikt ska bort ur förslaget till nytt idéprogram - och att mjukare skrivningar om välfärdens trygghetssystem ska in. Samt att fri invandring ska ses som en vision på mycket lång sikt.

Malena Rosén Sundström, lektor vid Lunds universitet beskriver läget i Centern just nu som en konfrontation mellan partiets två falanger:

– Det som händer nu är det som kanske borde ha hänt när man valde ny partiledare 2011. Nämligen en debatt mellan två olika liberala riktningar inom partiet - nämligen en socialliberal och en nyliberal riktning.

Staffan Danielson, riksdagsman från Östergötland - vars distrikt tagit fram ett eget förslag till nytt idéprogram som är mer socialliberalt - tror att pendeln i nyliberal riktning kan vara på väg tillbaka.

– Ja, alltså programgruppen tog ut svängarna och gick, enligt mig, lite för långt i renodlat liberal riktning och där känner jag nu att reaktionerna från Centerrörelsen är tydlig och jag tror att partistyrelsen kommer att sätta ner foten, säger han.

Emil Källström, riksdagsledamot och en av ledamöterna i idéprogramgruppen, tror inte att partiet kommer att återgå till det gamla:

– Om jag ska få gissa så tror jag ändå att Centerpartiet kommer att fortsätta som en frihetlig liberal kraft i svensk politik och det inte minst eftersom de här tankegångarna som har utvecklats under Mauds ledarskap har en väldigt stark förankring bland de yngre i partiet, säger han.