EU godkänner Östersjöål

De senaste mätningarna av dioxinhalten i ål från Östersjön gör det möjligt att fortsätta exporten till övriga EU-länder även efter den 1 juli i år.
Till sommaren införs ett gränsvärde på 4 picogram. Ål som innehåller mer än 4 picogram får inte säljas till övriga EU. De nu uppmätta dioxinhalterna ligger bara på en fjärdedel av gränsvärdet. Arne Andersson på Livsmedelverket tycker att mätresultaten är lovande. Men han vill ändå inte blåsa faran över för Östersjöålen. -Man får hoppas att värdena står sig vid vår fortsatta provtagning, säger Arne Andersson.