Amerikaner sjukare och dör tidigare än andra

1:55 min

Amerikanerna är sjukare och dör flera år tidigare än medborgarna i andra avancerade industriländer, visar en ny undersökning. Och det trots att USA lägger ner avsevärt mer pengar på sin sjukvård än något annat land.

Att medellivslängden i USA är låg jämfört med andra rika länder har varit känt sedan tidigare, men det som nu publicerats, en statlig undersökning, är den mest genomarbetade studien hittills.

Resultatet har chockerat många i USA. I undersökningen har man jämfört 17 industriländer. Amerikanska män hamnar sist när det gäller medellivslängd, kvinnorna näst sist.

En man i USA dör i genomsnitt när han är 75 och ett halvt år, fyra år tidigare än en man från Schweiz som toppar listan. Sverige ligger på fjärde plats.

Så här har det inte alltid varit. På 50-talet var det en liten skillnad, men de senaste decennierna har USA börjat halka efter.

Framför allt handlar det om att det är hög dödlighet i USA i unga år och i medelåldern, spädbarnsdödligheten är hög och många fler än i jämförbara länder dör i olyckor och brott.

USA ligger också sämst eller dåligt till när det gäller till exempel hjärt- och lungsjukdomar, diabetes och övervikt.

Det här är inte enbart ett fattigdomsproblem utan även välbärgade och välutbildade amerikaner lever sämre än motsvarande grupper i andra länder.

Som orsaker pekar utredningen på allt från att samhället är uppbyggt så att det favoriserar bilåkande i stället för promenader till individernas matvanor.

Sjukvården, trots att den på många områden är på topp, fungerar också dåligt för många människor. USA lägger ner 18 procent av sin BNP på sjukvården, mycket mer än de andra länderna, men det hjälper alltså inte.

En ljusglimt finns det i varje fall, ju äldre amerikanen blir desto bättre mår han eller hon, relativt sett. När det gäller personer över 80 så ligger USA nära toppen om man ser till förväntad återstående levnadstid.