Linköping

Dränering ska förhindra översvämning

Linköpings stift satsar nästan 1,5 miljoner kronor på dika ut och byta dräneringar på sina jordbruksmarker vid Emån i Småland.

Stiftet är stor markägare i Målilla och Mörlunda-bygden, och man gör arbetet för att förhindra att Emån svämmar över. Under flera år har det varit problem när vårens smältvatten och intensiva sommarregn gjort åkrarna vattensjuka.