FOI-chefen bryter tystnaden efter Saudiaffären

3:16 min

Ända sedan Ekot avslöjade Saudiaffären i mars 2012 har generaldirektören på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, hållit sig undan och inte velat svarat på några frågor. Men i går hittade vi Jan-Olof Lind på Folk och Försvar i Sälen. I den här första intervjun svarar han bland annat på frågan varför han tidigare ljög om myndighetens bulvanföretag SSTI.

– Min uppfattning är att jag vid den intervju som genomfördes för ett år sedan inte har ljugit för er. Jag har svarat på basis av den information som jag haft vid det tillfället och vill ånyo framhävda att jag inte haft någon avsikt att ljuga i den intervjun, och anser mig inte ha gjort det heller.

Du sa ju att det inte funnits något bolag med nära koppling till FOI.

– Det beror på vad man menar med nära koppling.

Genom flera personer har bolaget en nära koppling till FOI. Du sa att det inte funnits några sådana bolag.

– Ja, jag uppfattade er fråga som formellt: Har FOI några bolag under sig. Och det är så jag har svarat på det.

När vi för ett år sedan intervjuade FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind om de svenska planerna på att hjälpa diktaturen Saudiarabien bygga en vapenfabrik, förnekade han att det funnits något sådant projekt.

Han hävdade också att det inte funnits något bolag med nära koppling till FOI, trots att myndigheten slussat ut 250 000 kronor av skattebetalarnas pengar i kontanter, till en anställd som bildade det bulvanföretag som skulle dölja FOI:s verkliga inblandning i vapenaffären.

I dag bekräftar alltså Jan-Olof Lind att han visste om att myndighetens personal bildat bolaget. Men han säger att han däremot inte kände till att FOI slussat över pengar. Det fick han veta först efter vårt reportage.

– Jag kan också konstatera att jag inte hade fullständig information. Jag fick inte fullständig information i samband med att jag tog över ansvaret för verksamheten vid FOI.

Vad var det du inte fick veta?

– Bland annat det jag fick mig till del, den 10 mars 2012, att det hade skett en finansiering till bolaget genom tjänstemän på FOI.

Det visste du inte?

– Nej.

Vad sa din företrädare som generaldirektör när hon lämnade över till dig?

– Vi hade en ganska summarisk överlämning. Jag kan inte dra mig till minnes. Det fanns absolut ingenting om att det hade skett en finansiering av det här bolaget genom medarbetare på FOI.

Strax efter att vi avslöjat Saudiaffären kallade dåvarande försvarsministern Sten Tolgfors till en presskonferens, där han sa att försvarsdepartementet inte hade känt till upplägget med bulvanföretaget SSTI. Inte heller Jan-Olof Lind hade vetat om att några av hans närmaste medarbetare stod bakom bulvanföretaget.

Men nu säger Jan-Olof Lind att det som Sten Tolgfors sa på presskonferensen inte stämde.

– När jag tog över ansvaret för verksamheten vid FOI i april 2009 hade jag kunskap. Då fick jag kunskap om bolaget SSTI och dess koppling till Saudiärendet.

Varför sa Sten Tolgfors det där på presskonferensen?

– Det måste du fråga honom om.

Fast du kan väl berätta om det var du som sa det till honom eller om han hittade på det själv.

– Nu är det så att vi har en KU-granskning och jag svarar inte på några frågor som kan ha koppling till det. Och i det här fallet bedömer jag att den har det, säger Jan-Olof Lind, generaldirektör på FOI.