Neddragningar på SKF

1:46 min

Efterfrågan på verkstadskoncernen SKF:s produkter har minskat mer än väntat, och nu ska bolaget utöka sitt besparingsprogram. Om arbetstillfällen kommer att försvinna från Sverige är ännu oklart.

Men globalt kommer 2 500 personer av totalt drygt 40 000 anställda att påverkas, enligt kommunikationsdirektör Ingalill Östman.

– Det är naturligtvis ett resultat av att vi har sett att efterfrågan inte har utvecklats som vi trodde, och vi behöver göra mer för att nå våra mål.

I korthet handlar det om att samla produktion av bland annat lager och tätningssystem på färre orter, och att flytta tillverkning från Västeuropa till Östeuropa och snabbväxande marknader i Asien och Latinamerika.

I Sverige hoppas SKF att slippa göra uppsägningar.

– Nu har vi också ett frivilligt erbjudande om förtidspension ute för omkring 70 personer, som vi hoppas att många ska vara intresserade av. Vi tittar också på att stänga en produktionslinje i Göteborg, men de cirka 40 medarbetare som arbetar i den linjen kommer att bli erbjudna andra jobb, säger Ingalill Östman.

Redan 2010 berättade SKF om nya mål, som bygger på minskade kostnader. Och i takt med att affärsklimatet har blivit mer utmanande, som det heter i dag från verkstadsbolaget, ska det arbetet skyndas på.

Totalt ska SKF minska personalstyrkan med 2 500 personer fram till år 2016, en neddragning med mer än fem procent. 

Sparprogrammet ska minska kostnaderna med 3 miljarder kronor per år och det kostar runt 1,5 miljard att genomföra.

Före årsskiftet pratade SKF om sämre tider och det låter likadant nu, även om läget är osäkert.

– Vi tror att minskningen i efterfrågan som vi såg i december kommer att ligga på ungefär samma nivå i början av det här året, men längre än så vill jag inte gå just nu, säger kommunikationsdirektör Ingalill Östman.