Sverige kan inte räkna med Natohjälp

1:41 min

Sverige inte kan räkna med militär hjälp från Nato, så länge vi inte är medlemmar. Det sade Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen i dag på Folk och Försvars konferens i Sälen. Enligt Sveriges överbefälhavare klarar vi i dag att stå emot en angripare i ungefär en vecka innan vi behöver hjälp.

– Det är viktigt att förstå, och det tror jag alla i Sverige förstår, att det självklart är skillnad om man är medlem eller inte medlem. Man kan inte stå utanför Nato och samtidigt få allt som Nato ger, säger Anders Fogh Rasmussen.

Anders Fogh Rasmussen besökte i dag Folk och försvars konferens i Sälen. Inför konferensen har diskussionen rört att Sverige bara har en veckas försvarsförmåga, enligt ÖB Sverker Göranson. Och att Sverige efter det behöver, och räknar med, hjälp från grannländerna, där Baltikum, Norge och Danmark alla är en del av Nato. Och vid en kris där så går medlemmarna först.

Men Sverige är en mycket nära partner till Nato, enligt Anders Fogh Rasmussen. Det både efter ett långt engagemang i Afghanistan, men också efter insatsen i Libyen förra året och en lång rad övningar. Och det spelar ändå roll i synen på Sverige, och skulle vi vilja bli medlemmar skulle det gå snabbt, menar Fogh Rasmussen.

Estlands utrikesminister Urmas Paet håller med Fogh Rasmussen om att det är skillnad mellan medlemmar och andra, vad gäller hur säkert de kan få hjälp. Men han är ändå övertygad om att Sverige skulle få hjälp av Nato vid behov.

– Men det skulle vara mycket klarare och bättre om Sverige också deltog i beslutsfattandet inom Nato, säger Urmas Paet.

Och försvarsminister Karin Enström räknar i dag även fortsättningsvis med hjälp från omvärlden om Sverige behöver det. Att vi inte är Nato-medlemmar behöver inte utesluta att vi kan få hjälp, menar hon.

– Det ena behöver ju inte utesluta det andra, men vi är inte medlemmar i Nato och alltså omfattas vi inte av artikel fem, säger Karin Enström.

Vad gäller fortsatt samarbete mellan Sverige och Nato så behövs fler gemensamma övningar framöver då engagemanget i Afghanistan dras ned, menar Natos generalsekreterare Fogh Rasmussen.