Israel kritiserar FN-resolution

Israel kritiserar resolutionen som FN:s säkerhetsråd antog på lördagen. De tycker bland annat att rådet skulle ha understrukit det palestinska ansvaret för terrorattackerna.
Resolutionen kräver att Israeliska trupper drar sig tillbaka från Ramallah och andra palestinska städer. Från palestinsk sida välkomnades resolutionen och palestiniernas informationsminister sa att man väntar på USA:s reaktion. Även EU välkomnade resolutionen och kräver att den ska tillämpas omedelbart. Det säger en taleskvinna för EU:s utrikespolitiske chef Javier Solana.