Politik

Annie Lööf vill dra ett streck

"Diskussionen kring Centerpartiet har kommit in för mycket på aparta ytterlighetsfrågor".

Det menar partiledaren Annie Lööf som, tillsammans med Jönköpings läns distriktsordförande Raymond Pettersson, skrivit en debattartikel om Centerns idéprogram.

Egentligen ville partiledningen inte styra diskussionen kring programmet, men nu har man nått en punkt då man måste dra ett streck i debatten för att inte skapa oklarheter om var Centerpartiet står, skriver de.

Det är från Maramö och hundratals liknande orter runtom i landet som Centerpartiet hämtar kraft för sina idéer. Där är det självklart att både ta för sig och att bry sig om andra. Det är grunden i den folkliga och jordnära liberalism som är Centerpartiet.


Debattartikeln i sin helhet

Centerpartiet har just nu en viktig uppgift att driva på Alliansen. Vi har ett omfattande jobbpaket för att göra det lättare att anställa i hela landet och stärka Sveriges konkurrenskraft i ett läge av global ekonomisk kris. Vi driver på för att göra Sverige ledande i klimatomställningen. Där ligger Centerpartiets fokus det närmaste året.

Samtidigt med detta lade idéprogramsgruppen före jul sitt förslag till långsiktigt idéprogram, framtaget i en process där tio tusen personer tyckt till. En intensiv diskussion har följt presentationen av förslaget som nu ska förädlas av medlemmar, partistyrelse och till sist av vår Framtidsstämma i mars.

Centerpartiet är en äkta folkrörelse, där partiledaren inte dikterar ändringarna i ett programförslag utan det är de förtroendevalda som beslutar. Egentligen är detta politik när den är som bäst, en fri, demokratisk diskussion om ideal och principer. Partiledningens önskan var att över huvud taget inte behöva gå in och styra diskussionen tidigt, utan att samla upp åsikterna till vårt förslag till stämman. Tyvärr är det som kommit att dominera bilden aparta ytterlighetsfrågor, exemplifierat med månggifte, förändrad arvsrätt och skolplikt, frågor som Centerpartiet aldrig har drivit och inte heller kommer att driva. En punkt nås då ett slags streck måste dras i debatten för att inte oklarhet ska skapas om vart Centerpartiet står.

Centerpartiet är liberalt. Vi är decentralister. Vi har våra rötter i de självägande svenska böndernas kamp för frihet och rättvisa. Partiet grundades för drygt hundra år som ett upprop för de eftersattas rätt mot överheten. Det moderna Centerpartiet formades i samband med ATP-striden och partiprogrammet 1959, med ökat fokus på individuella val, miljö och decentralisering. Idag är inget parti är så tydligt mot regleringar och socialism och har en så grundmurad tro på människors behov av att kunna forma sin egen tillvaro.

Men låt oss inskärpa med all tydlighet; Centerpartiet är inte och kommer aldrig att bli libertarianer, eller ”nyliberaler” som det ofta kallas. Vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla maximala chanser i livet, för att utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat. Läraren som öppnar världar av kunskap åt elever från hem utan studievana, terapeuten vars rehab hjälper den sjuke att stå på benen, kommunalrådet som lockar företag till kommunen – de är fundamentala hjältar i Centerpartiets värld.

Det gemensamma ansvaret låter sig dock inte bara delegeras till byråkrater. Det är därför centerpartister är idrottsföreningarnas, kooperationernas, biståndsorganisationernas, företagarföreningarnas, studieförbundens och friskolornas ryggrad varthän du vänder dig i landet.

Det är därför makt måste decentraliseras till den nivå där människor kan påverka. Det är därför den jämlika skolpengen, vårdpengen och arbetsförmedlarpengen är vår nyckel för att förena rättvisa med egenmakt.

Det är från Maramö och hundratals liknande orter runtom i landet som Centerpartiet hämtar kraft för sina idéer. Där är det självklart att både ta för sig och att bry sig om andra. Det är grunden i den folkliga och jordnära liberalism som är Centerpartiet.

 

Annie Lööf, partiledare, Centerpartiet
Raymond Pettersson, distriktsordförande för Centerpartiet i Jönköpings län