För dyrt bygga om Kinesiska muren till bostäder

Det blir för dyrt med bostäder i huset med Kinesiska Muren, anser Göteborgs rödgröna kommunledning. Istället vill kommunledningen se ett verksamhetskollektiv för konstnärer och entreprenörer i det sättningsdrabbade huset på Skeppsbron.

Höga renoveringskostnader skulle göra bostäderna för dyra och då är det bättre att släppa in lämpliga verksamheter efter akut underhåll, menar kommunledningen i ett yrkande i kommunstyrelsen. Det kommunala bolaget HIGAB får i uppdrag att se närmare på möjligheterna och får i så fall också köpa fastigheten av kommunens Älvstrandenbolag.

Kinesiska muren ingår i planerna för nya Skeppsbron med 400 nya lägenheter, 30 000 kvadratmeter kontor och affärerslokaler, restauranger och ny spårväg. Byggstart kan det eventuellt bli senare i år.