Mjölkdrickare får Nobelpris?

Finns det ett samband mellan att dricka mycket mjölk och chansen få nobelpriset? Det tror i alla fall en forskare i tidskriften Practical Neurology.

I tidigare studier har man hittat ett samband mellan länder med hög konsumtion av choklad och antal nobelpris per invånare. I den nya studie framförs att de två länder som ligger i topp i antalet pris per invånare, Sverige och Schweiz, också också konsumerar mycket mjölk. I andra änden ligger Kina, där man dricker mindre mjölk och får få nobelpris.

Den troliga förklaringen är att utbildningssystemen skiljer sig mellan olika länder, men den alternativa hypotesen som framförs i artikeln är alltså att mjölkkonsumtionen kan vara en faktor, kanske för att den innehåller D-vitamin och ofta kombineras med choklad.

Referens: Milk, chocolate, and Nobel prizes. Pract Neurol 2013;13: 63 doi 10.1136/practneurol-2012-000471