Folkpartiet vill placera robotsystem på Gotland

1:59 min

Luftvärnssystemet Robot 70 borde placeras på Gotland för att stärka försvaret av ön och kontrollen i delar av Östersjön, anser Folkpartiet. Eftersom Sverige bara kan försvaras på en punkt i en vecka, måste nu konkreta åtgärder börja genomföras, menar partiets försvarspolitiker Allan Widman.

– Att placera ett betalt och väl fungerande vapen på Gotland är ett konkret grepp för att höja vår motståndskraft och det ger oss en möjlighet att skjuta på en eventuell fiende innan han stiger i land, säger Allan Widman.

Men är det så viktigt att det här vapnen finns just på Gotland?

– Ja, Gotland är utan tvekan det strategiskt viktigaste område som finns i södra Östersjön. Det var ett stort och beklagligt misstag att bort alla militära resurser från Gotland.

Robot 70 kan användas både mot flyg och fartyg och kommer snart att ersättas av ett annat luftvärnssystem. Men Robot 70 är enligt Allan Widman i bra skick och skulle därför kunna placeras på Gotland så att det finns ett förberett försvar i fall det skulle uppstå något hot.

Gotland har inte längre några regementen och försvaret består av några hundra hemvärnssoldater och på sikt ska stridsvagnar placeras i ett förråd.

En rad försvarsdebattörer har krävt att Gotlands försvar borde stärkas eftersom ön är viktig för kontrollen av Östersjön.

Kristdemokraternas försvarspolitiker Mikael Oscarsson vill stärka de militära resurserna på ön, men om det just ska vara Robot 70 vill han inte gå in på.

– Gotland är sannolikt den mest utsatta delen av Sverige i händelse av kris eller konflikt i Östersjöområdet. Jag ser det som helt nödvändigt att återskapa en permanent kvalificerad närvaro på ön, säger han.

Försvarsminister Karin Enström (M) vill inte kommentera Allan Widmans förslag men enligt uppgift till Ekot så är departementsledningen tveksam, då robotarna inte har tillräckligt räckvidd för att passa på Gotland och robotar i förråd dessutom skulle öka kostnaderna.

Vid Försvarsmakten är generallöjtnant Jan Salestrand tveksam till att nu i detalj diskutera vilka typer av vapen som behövs just på Gotland.

– Jag tycker att det är viktigare att titta på vår förmåga och krigsorganisation som helhet, säger Jan Salestrand.