LO: Ny bolagsform ska begränsa välfärdsvinster

2:22 min

LO vill ha en ny bolagsform, så kallade samhällsbolag, för vård, skola och omsorg. Dessa bolags vinster vill LO begränsa till 2-3 procent. Men kommunerna måste få göra undantag och teckna driftavtal även med vinstdrivande aktiebolag, skriver LO i det välfärdspolitiska handlingsprogram som presenteras i dag.

– Ja, vi tar fram det här som vår grundprincip, att det ska vara samhällsbolag, andra non-profit-aktörer eller kommuner och landsting. Men sedan måste vi också ta fram förslag som är pragmatiska och realistiska. Därför tycker vi att det ska vara möjligt för kommunerna och landstingen, om man så vill, att göra avsteg från den här grundregeln, och fortsätta att anlita exempelvis aktiebolag på det sätt som man kanske gör i dag, säger Tobias Baudin, som är förste vice ordförande i LO.

LO-kongressen beslutade i våras att LO ska verka för att vård, skola och omsorg drivs utan vinstintressen, och att lagen om valfrihetssystem rivs upp.

I dag presenterar LO ett välfärdspolitiskt handlingsprogram som visar hur kongressbeslutet kan förverkligas.

En ny bolagsform, samhällsbolag, är välfärdsprogrammets kärna. De som vill delta i en kommunal upphandling måste då bilda ett sådant samhällsbolag och följa dess regelverk.

Exempelvis får vinsten inte överstiga statslåneräntan, plus 1 procent, på kapitalet.

– Det innebär ju i dagsläget en avkastning på 2,5-3 procent, som man kan dela ut i vinst, och ett tryggt och långsiktigt företagande.

En annan viktig del i LO:s handlingsprogram är skärpta krav på bemanning och öppen redovisning av varje enskild skolas, vårdcentrals eller äldreboendes ekonomi.

Men kommunerna måste ha möjlighet att anlita även andra typer av bolag, anser LO. Genom ett särskilt driftsavtal med dessa bolag kan medborgarna enkelt kan se vilka villkor som gäller, göra jämförelser med andra bolag och utkräva ansvar av kommunpolitikerna.

Socialdemokraternas partiledare, Stefan Löfven, deklarerade i höstas att han inte vill ha vinstbegränsningar i välfärdsbolagen. Men Tobias Baudin tror inte att det blir svårt för LO och partiet att uppnå samsyn i den här frågan.

– Jag tittar så klart på Socialdemokraternas förslag, som är väldigt bra i många delar. Vissa delar känns ju igen i vårt: öppna böcker, vilket jag tror är jätteviktigt, finns med.

– Men sedan är det också viktigt att Socialdemokratin också har sagt att om det inte blir bättre nästa mandatperiod, då kan man också tänka sig en lagstiftning kring en vinstbegränsning. Det här förslaget ser jag som ett inspel i den debatten, och det förslag som jag hoppas att man kommer att ställa sig bakom, säger Tobias Baudin, LO:s förste vice ordförande.