Snabbmat skapar 20 nya jobb

Det finns planer på att starta produktion och distribution av gotländsk snabbmat.
Det är Almi företagspartner som ansöker om drygt 300 000 kronor i regionala utvecklingsmedel för att göra en förstudie av intresset för att producera, distribuera och köpa snabblagad färdigmat. I ett första skede vill man undersöka intresset bland gotländska företag inom livsmedelsbranschen. Tanken är sen att livsmedelsföretagen skulle kunna gå samman för att gemensamt producera färsk snabblagad färdigmat eller halvfabrikat till färdigmat. Målet är att så många gotländska livsmedels företag som möjligt ska kunna delta med olika produkter, kunnande och resurser för att bygga upp ett förpacknings- och distributionssystem för snabbmaten. Planerna ska sedan förverkligas i nära samarbete med Produkt Gotland och Gotlands Livsmedelsinstitut. Enligt projektbeskrivningen kan förslaget skapa 20 nya arbetstillfällen på Gotland.