Fortsatt konkurrens för svensk vapenindustri

1:48 min

Försvarsminister Karin Enström är tveksam till Socialdemokraternas förslag att skydda svensk vapenindustri från utländsk konkurrens genom att förklara den för nationellt säkerhetsintresse. Svenska vapensystem, som till exempel flygplan, köps in ändå, menar Enström.

– Vi har i handling tydligt visat att vi väljer Gripen, som ju är en i Sverige baserad industri, för att den på bästa sätt och mest kostnadseffektivt fyller våra behov, säger försvarsminister Karin Enström.

Som Ekot berättat tidigare så vill Socialdemokraterna att Sverige ska kunna köpa svenska flygplan och u-båtar utan konkurrens från utländska producenter. Det tvärt emot regeringens linje, att försvarsmateriel ska köpas billigt i konkurrens.

– Det är sådant som vi anser att vi ska producera i Sverige på lång sikt. Det är någonting vi ska bevara den kompetens vi har på, och det här är strategiska saker som är utvecklade specifikt för svenska förhållanden, Peter Hultqvist är socialdemokrat och ordförande i riksdagens försvarsutskott.

Socialdemokraternas förslag om att de nordiska länderna borde hålla gemensamma arméövningar är Enström mer öppen för, då det skulle innebära mer omfattande övningar, som skulle ge bra träning.

Folkpartiet vill också placera robot 70 på Gotland för att stärka öns försvar, och även Socialdemokraterna och Kristdemokraterna vill öka den militära styrkan där. Men Enström vill inte satsa speciellt på Gotland, och avfärdar förslaget om Robot 70.

– Anledningen till att Robot 70 ska bytas ut är att den kommer att falla för åldersstrecket i närtid. Och jag har svårt att se att det skulle öka någon förmåga, att lägga gammal uttjänt materiel på Gotland.

Klart är att försvarsministern är orolig över att så få börjar på den grundläggande militära utbildningen som ersatt värnplikten, och FOI ska nu analysera vad det beror på.

Dessutom är Karin Enström kritisk till jämställdheten inom försvaret, och att det finns så få höga kvinnliga officerare.

– Det finns väldigt få högre officerare, det finns ingen kvinnlig general. Det finns hinder kvar för att kvinnor ska känna sig fullt ut välkomna och accepterade, säger försvarsminister Karin Enström.