Rekordlågt intresse för officersyrket

2:07 min

Intresset för att bli officer inom Försvaret är nu rekordlågt. Antalet sökande har minskat flera år rad och i år kommer troligen bara 260 personer söka officersutbildningen. Det innebär risk för att framtidens officerare inte kommer att klara sina uppdrag, menar Lars Fresker, ordförande för Officersförbundet.

– Det är oerhört oroande. Vi var oroade redan i fjol och nu pekar ju allt på att det blir betydligt färre i år och det är oacceptabelt att man har så här få sökande in till officersyrket, säger Lars Fresker, ordförande för Officersförbundet.

Och vad betyder i längden att det är så få sökande?

– Ja, det kommer att utarma kvaliteten på officerarna framåt. Officerare och specialistofficerare utgör ju ryggraden i den framtida försvarsmakten, så det är viktigt att vi få in bra officerare till den framtida försvarmakten.

År 2010, när värnplikten fortfarande fanns var det ungefär 1600 sökande till officersutbildningen. Sedan dess har antalet minskat rejält. Förra året sökte 350 personer till de hundra platserna, men efter bland annat fysiska och psykiska tester bedömdes bara ungefär 100 som lämpliga för officersutbildningen.

När ansökningstiden nu gått ut till årets officersutbildning har bara 239 personer sökt, men de kommer sannolikt kompletteras av ungefär 30 ansökningar till från den grupp som nu gör grundläggande militär utbildning. Hur många som sedan är lämpliga återstår att se.

Bengt Axelsson, ansvarig för utbildningarna vid Försvarshögskolan är oroad.

– Det är naturligtvis inte bra, då erfarenheten pekar på att vi behöver ha ganska många sökande per plats då för att vi också ska få ut rätt kvalitet, och också vara säkra på motivationen, att han eller hon verkligen vill ha en anställning i Försvarsmakten. Utifrån det här skulle vi naturligtvis behöva helt andra rekryteringsvolymer att utgå ifrån.

Enligt Bengt Axelsson måste antalet platser på den grundläggande militära utbildningen öka för att klara rekryteringen till officersutbildningen. Sannolikt kompletterat med en återinförd aspirantutbildning, med tuffare krav, för sådana som i nästa steg vill gå officersutbildningen.

Civila akademiker som gör en kortare officersutbildning skulle också kunna vara ett komplement.

Lars Fresker på Officersförbundet ser långsiktiga problem. Ökar inte antalet sökande till officersutbildningen så kommer en försvarsmakt med sämre officerskår bli sämre på att klara svåra uppgifter.

– Helt klart är att det kommer att få effekter på vilka uppgifter vi kan lösa.