FN vill hejda spridningen av kvicksilver

2:05 min

Den här veckan ska det avgöras om användning av kvicksilver ska kunna stoppas i världen, det på ett stort FN-möte i Genève. En av knäckfrågorna handlar om att sluta använda kvicksilveramalgam för att laga tänder. Motståndare till ett förbud mot amalgam är världsorganisationen för tandläkare, FDI.

Uppdaterad 13:58

Stuart Johnston på FDI anser att ett förbud mot tandamalgam skulle slå hårt mot befolkningen i U-länder.

- De måste använda det material som är billigast och det är amalgam. Alternativ som komposit eller glasfyllningar är betydligt mer komplicerat att använda, säger Stuart Johnston på FDI som själv är tandläkare i Storbritannien.

Tandamalgam består till hälften av kvicksilver och förbjöds i Sverige 2009, men det används fortfarande i stora delar av världen för att laga tänder med. Det är FN:s organ för miljöfrågor, UNEP, som håller i det pågående mötet i Genéve och anledningen att de vill stoppa användningen av amalgam är att kvicksilvret ofta hamnar i naturen. Främst på grund av att den är starkt sammanlänkad med guldutvinning i många länder. I tillexempel Brasilien och på Filipinerna går guldutvinnarna in i affären och köper rent kvicksilver som egentligen säljs för att laga tänder. Den silvriga, giftiga metallen används för att binda till sig guldet så att den går att avskilja från grus och sand. Sedan hettas de små metallklumparna upp under öppen eld för att guldletarna ska bli av med kvicksilvret. Ingen gulduppköpare vill nämligen köpa guld omgivet av kvicksilver. Personerna som jobbar med det här andas in de giftiga ångorna och riskerar hjärnskador, kvicksilvret sprider sig även till luft och vatten och tas så småningom upp av fisk.

Tandläkarorganisationen FDI tror att det borde gå att förhindra att amalgam sprids utanför tandvården, och menar att utan amalgam skulle tandhälsan globalt sett försämras. Men det finns flera vetenskapliga studier som visar att det idag finns andra lika bra och lättanvända tandlagningsmaterial.

De är visserligen dyrare idag, men om man räknar in kostnaden för att rena bort kvicksilver från tandläkarklinikerna som är ett krav i vissa länder blir det ingen större skillnad i kostnader. Lena Sahlberg är tandläkare i Uppsala och har jobbat på landsbygden i Indien. Där har hon visat att det går att laga tänder med andra material än amalgam, under enkla förhållanden.

- Att utan elektricitet skrapa bort karies, bedöva om det behövdes, sen sätta på en liten form om det behövdes och sen lägga i den här fyllningen. Så det är verkligen möjligt att göra det.