Sverige ensamt om att inte ställa Syrien till svars

1:31 min

Sverige har som enda EU-land valt att inte skriva under ett gemensamt brev från 57 länder som uppmanar FN:s säkerhetsråd att föra över misstänkta krigsbrott i Syrien till granskning i Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag. Nu möts utrikesminister Carl Bildt av kritik.

Företrädare för alla riksdagspartier utom moderaterna kritiserar den svenska hållningen, men utrikesminister Carl Bildt säger att föra upp det här som en stor fråga nu skulle kunna försvåra en fredsprocess:

– Att ställa de ansvariga för brott till rätta det ska ske, men det är inte möjligt just nu utan det som kanske är möjligt är att försöka få till stånd en fredsprocess via säkerhetsrådet och då ska vi försöka koncentrera all energi på det.

Varför skulle en sådan fredsprocess bli svårare om vi undertecknar det här brevet?

– Om man skulle föra upp det här till en stor fråga i säkerhetsrådet just nu det är en bedömning som görs av dem som sitter närmast fredsprocessen, och de på FN och Arabförbundet som gör det arbetet just nu, och vi har självfallet talat med dem, säger Bildt.

I december nådde EU:s utrikesministrar en gemensam linje om att alla som är ansvariga för krigsbrott i Syrien ska ställas till svars. Den linjen är brett förankrad i riksdagen.

Det är däremot inte valet att inte skriva på brevet där 57 länder kräver att FN:s säkerhetsråd ska hänskjuta misstankarna om krigsbrott till Internationella brottmålsdomstolen direkt.

Bildt säger att det först är nödvändigt  få i gång en fredsprocess  i säkerhetsrådet, innan en rättsprocess kan starta.