Kyrkan inte mogen att ta beslut

Svenska Kyrkan är inte mogen att tillåta homosexuella par att ingå partnerskap i kyrkan - trots att en ny utredning öppnar för liberalare regler. Det enligt ärkebiskop KG Hammar
Frågan om homosexuella ska ha rätt att registrera partnerskap i kyrkan har debatterats länge - och för en månad sen kom kyrkans egen teologiska kommittté med sitt slutdokument. Därmed skulle kyrkans riksdag - kyrkomötet - kunna fatta beslut i frågan till hösten och eventuellt ändra kyrkans hittills negativa hållning. Men enligt ärkebiskop KG Hammar är en förändring inte på gång - kyrkan är fortfarande inte mogen att ta ställning för partnerskap för homosexuella.