Barnomsorgen hyr in personal

Bristen på förskolelärare tvingar många kommuner i storstadsområdena att ta hjälp av bemannings-företag för att få personal till barnomsorgen.
Enligt bemanningsföretagens branschorganisation SPUR är det än så länge främst i Stockholm och i Göteborg som det märks ett ökat intresse att hyra personal till barnomsorgen. Det handlar fortfarande en mycket liten del av bemanningsförtegans verksamhet - men bemanningsföretagen pekar ut skola och barnomsorg som dom nya tillväxtmarknaderna. Omsättningen uppskattas av SPUR till 200 miljoner per år.