Rätt använda plastpåsar ger mindre miljöpåverkan än både papper och tyg.

3:03 min

I Sverige ses inte plastpåsar som något stort miljöproblem eftersom vi är relativt bra på att slänga dem på rätt ställe: i återvinningen eller för att använda som soppåsar, så att de bränns upp i sopförbränningen, berättar Sanna Due Sjöström, handläggare på Naturvårdsverket.

– Vi har en ganska väl fungerande avfallshantering. Av allt skräp vi ser i skog och mark och på gator och torg är bara ungefär en procent plastpåsar.

Plastpåsar av polyeten som hamnar i naturen bryts inte ner, utan finfördelas i allt mindre bitar och kan tillslut tas upp av djur och människor. Men även om det syns en tendens till ökad nedskräpning även i Sverige, är det alltså ett relativt litet problem i vårt land.

– Vi samlar ju in plastpåsarna, använder dem kanske för att bära hem maten i. Sedan slänger vi våra sopor i dem och utnyttjar energin.

(Tillägg 17/1. Sanna Due Sjöström vill göra följande rättelse: Det finns inga exakta mätningar av vilken andel av nedskräpningen som utgörs av just plastpåsar. På land är det ett mycket ovanligt skräp. Håll Sverige rent gör skräpmätningar, den från 2011 finns här Det brukar vara fimpar som dominerar nedskräpningen)

En plastpåse ska alltså antingen lämnas på en återvinningsstation för att bli ny plast eller läggas i avfallet hemma och brännas upp tillsammans med övriga sopor för att bli tex fjärrvärme, säger Sanna Due Sjöström.

– Vi har bra reningsanläggningar på svenska avfallsbränningsanläggningar så det kommer ju inte ut särskilt mycket giftiga ämnen. Det kommer ut koldioxid, och det är ju ett jättestort problem, men inte större för plast än för annat avfall.

MLK: Men vad betyder det här? Kan jag med gott samvete fortsätta att ta en plastpåse när jag går och handlar i min mataffär?

– Det man ska tänka på som konsument det är: hur tar jag mig till affären? - Inte åka bil. Och vad stoppar jag i den här plastpåsen, vad bär jag hem för varor?

– Om man redan tycker att man lever rätt hållbart då kan man verkligen börja fundera på att återanvända den här plastpåsen.

– Det är ju en väldigt enkel miljöåtgärd, att istället för att gå tomhänt till affären och slentrianmässigt köpa en ny plastpåse så tar man med en gammal. För de håller jättemånga gånger. De är väldigt slitstarka.

Plastpåsen är faktiskt svår att slå ur miljöhänsyn, åtminstone om man återanvänder den några gånger och sedan lämnar in den så att den får bli ny plast eller energi.

Papperspåsar är, trots att de gjorda av ett förnyelsebart material, betydligt mer energikrävande både att tillverka, transportera och återvinna. Och för att påsar av tyg som ofta görs av vattenslukande bomull, ska kunna konkurrera med plastpåsen måste de få följa med ofta till affären.

– Livscykelmässigt, om man tittar på analyser som har gjorts, så behöver du använda en papperspåse ungefär fyra gånger för att väga upp miljöpåverkan, jämfört med en plastpåse. 

– Använder du en tygpåse såg jag just i en ny EU-studie att du måste använda den runt 130 gånger för att väga upp miljöpåverkan av en plastpåse, om vi tar tillvara energin.

– Så att det allra, allra bästa är väl att ha en riktigt slitstark flergångsbärkasse. Men då ska du också använda den många gånger.