Elving Andersson: Det blir kvalitetssänkningar inom omsorgen

1:12 min

Socialnämnden i Uddevalla har kostnader på mer än femtio miljoner mer än de har tillgång till. Detta har skapat stor inom omsorgen. Nämndordföranden centerpartisten Elving Andersson menar att negativa konsekvenser är oudvikliga med ett sådant sparbeting.

– Visst får det negativa effekter och på en del ställen kvalitetssänkningar, säger centerpartisten Elving Andersson.

Men är det rätt att spara på de gamla och sjuka?

– Ja, var ska man spara annars, säger han.

Över hundra tjänster kan komma att tas bort i samband med besparingarna i Uddevallas socialtjänst. Några av de anställda som lever i ovisshet är de som kommer få lämna det sociala resursteamet.

– Det är som att vänta på ett tåg och tåget kommer inte i tid. Ingen information kommer och man blir mer frustrerad och arg, säger Anna Askefors som jobbar i resursteamet.

– Det är klart att den här typen av omställningar skapar oro innan man har funnit sina roller, säger Elving Andersson.

Enligt Elving Andersson har Uddevalla högre kostnader än andra kommuner. Därför borde det finnas möjlighet till bibehållen kvalitet trots nedskärningar.

– Vi ska genomföra det här så att vi med god marginal uppfyller lagens krav om att erbjuda de människor som behöver stöd och hjäp med en skälig levnadsnivå. Det kommer vi självklart att leva upp till, säger han.