Föreslår branschråd mot internetkränkningar

3:42 min

Stora nätföretag, som Facebook och Google, bör samarbeta mer för att få bort de värsta kränkningarna från internet och sociala medier, anser justitieminister Beatrice Ask. Hon vill se ett nytt branschråd som kan diskutera gränserna för vad som sprids på nätet. Beatrice Ask hade med sig sitt förslag när hon i går besökte Facebooks europeiska huvudkontor i Dublin.

– Om alla de stora aktörerna har samma policy, och plockar bort en viss typ av bilder, eller säger stopp till vissa saker, så är det klart att det får effekt. Sen kommer det alltid att finnas smitvägar och de som gör något annat. Men det handlar ändå om att sätta en normgivande standard för vad som är ok, säger Beatrice Ask (M).

I Göteborg blev det upplopp före jul, efter att unga flickor hängts ut på den Facebook-ägda bildsajten Instagram. Polisen har haft svårt att få ut bevismaterial från nätföretaget, och Beatrice Ask tycker att det behövs ett nytt branschråd. Bland annat för att förbättra internetföretagens samarbete med polisen.

– Vi har sett en tendens till att en del av de här företagen säger sig vara positiva till att samarbeta, till exempel om barn utsätts för brott, och sedan blir det ändå väldigt trögt. Jag tror att det ibland är bra att diskutera igenom vad man har för linje, säger justitieministern.

– Sedan finns det alltid de som inte vill, men det här är ändå ett sätt att kanske i en del frågor vara snabbare och mer effektiv än att gå via lagstiftning.

I går blev Beatrice Ask välkomnad in till Facebooks europeiska huvudkontor, i ett flashigt sexvåningskomplex i Dublins gamla hamnområde. Efter mötet med den svenska ministern försvarar den sociala mediejätten sitt samarbete med polisen.

Thomas Myrup Kristensen är Facebooks policychef för Norden.

– Det är något som betyder otroligt mycket för oss, att vi har de rätta kanalerna för polisen när de behöver komma i kontakt med Facebook. Men det är klart att det varje gång är en dialog om hur mycket information vi kan leverera till polisen. Vi har självklart också ett stort ansvar mot den andra sidan, för att skydda folks information som de har gett till oss, säger Thomas Myrup Kristensen, Facebooks policychef för Norden.

I Sverige kommer nu Moderaterna med tre förslag mot IT-relaterad brottslighet. Ett nytt branschråd är ett av förslagen.

Ett annat är att göra det brottsligt att kapa någon annans identitet på nätet, framför allt på sociala medier som Twitter och Facebook. I bland annat USA är det redan ett brott att stjäla någon annans identitet på nätet.

Ett tredje moderat förslag är att polisen ska inrätta ett nationellt IT-brottscentrum, som ska fungera som ett stöd för poliser runt om i landet som behöver hjälp när de får in anmälningar om internetrelaterade brott.

– Förtroendet för rättsväsendet bland ungdomar står och faller med att vi kan hantera allt det nya som händer på internet.

Där står ofta vuxenvärlden och myndigheter smått handfallna. det här skulle vara ett sätt att använda sig av marknadens enkla lösning; ordna en helpdesk! Låt en polis som stöter på problem ha någon att ringa till och direkt få hjälp. Det skulle vara ett sätt att snabbt få ut specialistkompetens i alla verksamhetens grenar.

De moderata förslagen möter inget direkt motstånd från övriga tre allianspartier i regeringen. Men kristdemokraternas rättspolitiska talesperson Caroline Szyber tycker det också behövs en ny lagstiftning för att minska mängden kränkningar på nätet.