Linköping

Klart för köp av Super-Jas

1:12 min

Regeringen har beslutat att försvaret får köpa 60 nya stridsflygplan av modellen Jas 39 Gripen E, som även kallas Super-Jas.

I december gav riksdagen klartecken till köp av 40 till 60 nya stridsflygplan, och nu har alltså regeringen bestämt sig för att köpa 60 plan. Planen ska börja levereras från 2018. Det kommer att kosta 90 miljarder kronor att köpa in planet över en 30-årsperiod.

– Det är en viktig del av vår fortsatta luftförsvarsförmåga, och det är ett behov som försvaret har pekat på, säger försvarsminister Karin Enström (M).