Donerad avföring botade ihållande diarré

Personer som har diarréer på grund av återkommande infektioner i tarmarna kan bli bättre av att få transplanterad avföring, som donerats av en frisk person. Nu publiceras den första kliniska studien där man jämfört metoden med andra behandlingar, däribland antibiotika. Resultaten var så bra att studien fick avbrytas i förtid.

Patienterna i studien hade alla infektioner med bakterien clostridium difficile. 15 av 16 patienter som behandlades med avföringstransplantation blev friska, jämfört med 7 av 26 patienter som fick vancomycin, en typ av antibiotika. Skillnaden mellan grupperna var så drastisk att det ansågs oetiskt att fortsätta studien.

De enda biverkningar som sågs hos patienterna som fick avföringstransplantaten var tillfällig diarré och förstoppning. Forskarna hoppas att transplantation av avföring ska bli en vanligare behandling i framtiden.

Referens:
Els van Nood et al. Duodenal Infusion of Donor Feces for Recurrent Clostridium difficile. New England Journal of Medicine, 16 januari 2013. DOI: 10.1056/NEJMoa1205037