Fornminnesinventering välkomnas

Riksantikvarieämbetets inventering av fornminnen i Sörmland välkomnas av Strängnäs kommun.
Vissa trakter i länet inte inventerats sedan 50-talet. Bland annat har Strängnäs kommun länge försökt få inventeringen genomförd eftersom den är viktigt när en kommun växer och behöver byggas ut. - Det är viktigt att veta vilka förutsättningar som gäller när kommunen planerar ny bebyggelse, säger Magdalena Lindfelt, planarkitekt i Strängnäs kommun.