Teknikföretagen tillbakavisar arbetsmiljökritik

2:12 min

Arbetsmiljön i industrin har inte så allvarliga och stora säkerhetsbrister som IF Metalls skyddsronder visar, det menar arbetsgivarparten Teknikföretagen.

Antalet arbetsplatsolyckor för industriarbetare har ökat med 38 procent jämfört med tidigare år, det visar siffror som If Metall begärt ut från Afa Försäkring.

Från drygt 1 100 olyckor 2009 till runt 1 600 olyckor 2011. Orsaken till ökningen menar IF Metall är att det är stora säkerhetsbrister hos flera arbetsgivare.

– Vi delar inte den uppfattningen. Vi anser att arbetsmiljön i Sverige kanske är den bästa i världen, säger Björn Hammar, som jobbar med arbetsmiljöfrågor på Teknikföretagen.

När IF Metall kontrollerade säkerheten hos nära 1 200 industriföretag visade det sig att flera arbetsgivare har allvarliga säkerhetsbrister.

Nära hälften av arbetsgivarna har inte kontrollerat om maskinerna har fungerande nödstopp och varningsskyltar.

– De skyddsronder vi gjort visar på ett ganska skrämmande resultat. Till exempel har fyra av tio som arbetar med kemikalier inte fått nån utbildning, säger Anders Ferbe, förbundsordförande för If Metall.

Teknikföretagens egna undersökningarna från Afa Försäkring visar enligt Björn Hammar att antalet arbetsplatsolyckor inte ökat.

En orsak till skillnaden kan vara att de inte täcker exakt samma antal arbetsplatser, IF Metalls undersökning täcker dubbelt så många.

Björn Hammar håller heller inte med om att det skulle vara allvarliga säkerhetsbrister på industriarbetsplatser.

– Vi har inte upplevt att kemikalier är ett stort problemområde. Vi har vidtagit åtgärder för att få ner halter och lyckats med det. Om det inte finns utbildning skulle jag vilja ställa frågan: vilken kemikalieexponering har de haft på de arbetsplatserna?

– Det är en ganska magsur kommentar. Som jag tolkar att man har lite dåligt samvete för att man inte gjort något liknande, säger Anders Ferbe, förbundsordförande If Metall.