P1 dokumentär

Våldtagna "Nora" nekades kvinnlig terapeut

3:01 min

"Nora", som våldtogs av polischef Göran Lindberg, förvägrades den vård hon önskade efter våldtäkten. När hon begärde en kvinnlig terapeut, krävde chefen för närpsykiatrin att hon skulle "sköta sig" ett halvår först. Det framkommer i en dold inspelning med överläkaren Ola Gefvert, i den andra delen av P1-dokumentären om den fastspända flickan.

– Efter det som har varit, har det blivit väldigt ångestladdat i situationer med manliga personer. Jag har inte kunnat anförtro mig riktigt, berättar "Nora", som egentligen heter något annat.

Nora blev grovt våldtagen av polischef Göran Lindberg, som tidigare brukade föreläsa om jämställdhetsfrågor, innan han greps och dömdes. Då hade han smeknamnet Kapten Klänning.

Efter våldtäkten försökte Nora, få hjälp att bearbeta det hon råkat ut för. Hon ville tala med en kvinnlig terapeut eller psykolog, eftersom hon har svårt för män.

Verksamhetschefen för närpsykiatrin i Enköping, psykiatern Ola Gefvert, lät henne istället gå till en manlig skötare.

I en dold inspelning säger Ola Gefvert att han inte behöver lyssna på vad hon "jiddrar om", att hon inte behöver bearbetning, och att "Kapten Klänning är ingenting" mot vad hans andra patienter varit med om.

– Dina 18 månader på Ulleråker är ingenting, säger Ola Gefvert.

Nej, men det har väl ingenting med det här att göra?

– Det är ingenting jämfört med vad de tjejerna har varit med om.

Ska man jämföra?

– Det ska man, säger överläkaren Ola Gefvert.

Nora skulle vara tvungen att "sköta sig ett halvår" för att få en kvinnlig samtalskontakt, säger han i samtalet.

– Det är sex månader. När du har skött dig i sex månader kan vi ställa upp på det, säger Gefvert.

Sköta mig? Att jag inte?

– Är självdestruktiv, säger han.

Och hamnar på Ulleråker?

– Det finns inget stöd i att det blir bättre för att man pratar med en kvinna, säger överläkaren.

Det är min känsla, att det känns bättre för mig.

– Då säger jag att om du är självskadefri i sex månader, ska jag köpa en kvinna, säger överläkaren Ola Gefvert.

Överläkare Ola Gefvert är verksamhetschef och ägare av företagen, som driver närpsykiatrin i Enköping.

– Om du kommer till en cancerdoktor och säger att du vill ha hormonbehandling, och cancerdoktorn inte tycker det är rätt, kommer du inte att få det. I det här fallet så tyckte jag inte att det fanns skäl att ge en kvinnlig terapeut.

Du jämför en kvinnlig terapeut med en patient, som begär cellgifter eller annat, fast de inte har cancer?

– Ja, just det. Om jag skulle hoppa som en slalomåkare efter vad folk vill ha för olika behandlingar, eller olika emotionella personlighetsstörningar, skulle det bli alldeles förtvivlat.

Nu var det inte så att hon efterfrågade en viss form av behandling. Hon hade bara kravet att hon ville prata med en kvinna istället för en man?

– Nu vill jag att redaktören lyssnar. Patienten stör behandlingen, säger Ola Gefvert.

Genom att kräva en kvinnlig utövare?

– Ja, och enbart för att störa behandlingen, säger överläkaren Gefvert.

Socialstyrelsen kritiserar Ola Gefvert för bemötandet av Nora på den dolda inspelningen. Anders Mårtensson är handläggare där.

– Att gå i kamp på det här sättet, och ställa krav och göra värderingar av en individ, är inte rimligt i bemötandet. Man måste lyssna på alla patienter, oavsett vad de har för problematik, säger Anders Mårtensson, psykiater och inspektör på Socialstyrelsen.