Linköping

Saab behöver anställa nya ingenjörer för Gripen

1:56 min

Saab i Linköping kommer under året att anställa ett hundratal ingenjörer som ska arbeta med att utveckla Super-Jas. Orsaken är regeringens besked att Försvaret får beställa 60 nya stridsflygplan av typen Jas 39 Gripen E.

Den kommande försvarsbeställningen tillsammans med ett antal civila beställningar gör att verksamheten vid Saab i Linköping kommer att växa under de närmsta åren.

I december gav riksdagen klartecken att beställa 40-60 nya Jas-plan och i dag kom beskedet att regeringen bestämt sig för det maximala antalet.

- Gripen är ett av världens främst stridsflygplan, men frågan är om 60 plan är tillräckligt. Frågan är vad man förväntas gör med dem och det är ett politiskt beslut, säger överstelöjtnant Anders Nygren, lärare i luftoperationer på Försvarshögskolan.

Enligt beslutet finns möjlighet för försvaret att avbeställa om Schweiz eller något annat land inte lägger order på stridsflygplanet. Den total kostnaden för flygplanen plus underhåll och utveckling av planen bedöms hamna på 90 miljarder kronor.