barnfattigdom

Professor: "UG hittar på en egen definition"

5:10 min

Barnfattigdom finns inte i Sverige, konstaterade SVT:s Uppdrag Granskning i går. Men Tapio Salonen, professor i socialt arbete, som är den som har kommit fram till Rädda Barnens siffra att 242 000 barn lever i ekonomisk utsatthet, håller inte med.

Han är både förvånad och förfärad.

– Jag ser ett program som inte utgår från de underlag som finns. Så som man normalt definierar barnfattigdom, eller barn som lever i ekonomisk utsatthet, handlar inte om att svälta eller inte ha kläder på kroppen, säger Tapio Salonen, som är professor i socialt arvete vid Linnéuniversitetet och Malmö högskola.

– Vi laborerar med en miniminivå för barnfamiljer, så att de verkligen ska kunna klara livets nödvändigheter. Janne Josefsson och Uppdrag Granskning utgår inte ifrån det, utan de hittar på en egen definition som faktiskt ingen annan utgår ifrån. Framför allt utgår inte den forskning som finns från det.

Hur känner du som står bakom de här siffrorna? Vad kände du när du såg programmet?

– Jag blev naturligtvis illa till mods, dels för att det finns en risk att det blir en sammanblandning mellan olika barnrättsorganisationers sätt att tolka och kampanja kring detta, och eventuella felsteg. Det fanns ju ett visst fog för den kritik som framkom, men det får inte skymma själva sikten kring att det finns många barn som växer upp under så ekonomiskt knappa villkor att det påverkar deras uppväxt och framtid.

Det förekommer också jämförelser med riktigt fattiga barn, i Afrika till exempel. Hur går det när man gör sådana jämförelser?

– Det blir ju absurt. Ska man tala om för det barnet i Jönköping som inte kan följa med sina kompisar på några fritidsaktiviteter att du har det ändå bättre än barnen i Somalia eller i Zambia.

– Barn och deras villkor ska alltid relateras det rimliga sammanhanget. Och vi har en barnkonvention som Sverige har ratificerat, som säger att alla barn har rätt till en skälig levnadsstandard, oavsett föräldrar och var man bor.

Det som många såg på Uppdrag Granskning i går, kommer det att innebär någonting för de utsatta barnen?

– Det finns en risk för att det blir en backlash, att man tar som att barnfattigdom inte skulle finnas, och bortse från att vi har haft en utveckling de senaste årtiondena som innebär att skillnaden mellan de som har det bättre och de som har det sämre ställt har successivt och gradvis ökat.

Du fick inte vara med i Uppdrag Gransknings program i går, men jag förstår att du är mer eller mindre nerringd av journalister i dag.

– Ja det är jag. Jag kan också berätta att jag var faktiskt kontaktad av Uppdrag Granskning på ett väldigt tidigt stadium, där jag gav dem alla definitioner och jag beskrev forskning. Men de har uppenbarligen inte velat använda den kunskap som de har fått sig till skänks.