måndag 21 januari

Hatbrotten måste synas

29 min

Hatbrotten mot samer har ökat markant de senaste åren. Sameradions nyhetsproducent Thomas Sarri menar att nya arenor, som internet, har gjort det möjligt att uttrycka sina åsikter mer anonymt mot samer än tidigare.

Som en reaktion mot den ökande diskrimineringen startades Samiskt center mot diskriminering och rasism i Arvidsjaur där Lars-Nila Lasko är ordförande och jurist. Han säger att det finns ett stort mörkertal eftersom många inte vill skylta med att de blivit utsatta.

Dessvärre har vardagsrasism funnits länge och hörs tydligt i de äldre jojkerna. Det berättar Krister Stoor som är forskare i samiska studier vid Umeå universitet och har skrivit en doktorsavhandling om jojker.