Nya möjligheter för personer i fas 3

1:32 min

Du som är arbetslös och hamnat i fas 3 kan nu få helt andra möjligheter till hjälp från Arbetsförmedlingen.

– För två dagar sedan kunde vi inte gå in med starta egetbidrag som man kan få aktivitetsstöd för i sex månader, och om någon mår psykiskt eller själsligen dåligt, så kan vi nu gå in med rehabiliteringsinsatser. Förut kunde vi bara gå in med yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning, säger Carina Wickström är chef för arbetsförmedligen i Vänersborg och Mellerud.

Många som hamnat i fas tre, eller sysselsättningsfasen som det heter nu, har känt det som en slutstation, en position som det var mycket svårt att ta sig ur.

Men jakten på jobben är inte lätt när arbetslösheten är hög, särskilt för ungdomar, och för att underlätta för dem kommer Vänersborgs kommun inom kort anställa 40 ungdomar.

– Man måste tillskapa jobb, de klarar kanske inte helt själva att skaffa sig de jobben som finns på den regeljära marknaden, så ibland får man hjälpa till och tillskapa och det har vi gjort nu i Vänersborg, säger hon.

Men de nya direktiven gäller alla som finns i fas tre, och förändringen nu kan vara en konsekvens av den hårda kritik som åtgärden fått och som riksdagen gav regeringen i uppdrag att sluta med för snart två år sedan, men som allt fler hamnat i trots det.

Carina Wickström är i alla fall nöjd med förändringen.

– Det blir kanonbra, sedan är det ju inte alla som behöver rehabinsatser och det är inte alla som kan starta företag, men det ger i alla fall oss möjligheten att använda hela vår verktygslåda för alla våra arbetssökande oavsett om de är i någon fas eller sysselsättning, säger Carina Wickström chef för arbetsförmedlingen i Vänersborg och Mellerud.