Nytt Jas-inköp får stöd av Socialdemokraterna

2:03 min

Regeringen har beslutat att Sverige ska köpa 60 nya Jas Gripen-plan. Socialdemokraterna stödjer beslutet men håller öppet för att antalet plan kan behöva ändras när Försvarsberedningen gjort klart sin analys av hotbilden mot Sverige.

Försvarsutskottets ordförande, socialdemokraten Peter Hultqvist, säger till Ekot.

– När vi har gjort den säkerhetspolitiska analysen så bör vi titta på dimensioneringen av armé, marin och flyg. Det kan ju komma ett läge då vi kommer att diskutera antalet flygplan igen.
Men i nuvarande läge tycker jag att det här beslutet är korrekt, säger socialdemokraten Peter Hultqvist.

Nya Jas Gripen version E är större än dagens plan med bland annat starkare motor, större räckvidd och bättre radar.
Enligt uppgift till Ekot kostar de 60 planen något under 30 miljarder kronor att köpa för Sverige, förutsatt att Schweiz som planerat också skaffar planet. Sedan tillkommer utgifter för underhåll och gradvisa uppgraderingar, så totalkostnaden fram till 2042 väntas bli 90 miljarder.

Försvarsminister Karin Enström tycker att det är bra med 60 plan.

--Ja, det är ett historiskt beslut eftersom det handlar om så lång tid framöver, att säkra stridsflygsförmåga 30 år framåt.

Dagens svenska Gripen-plan duger inte enligt försvaret, när exempelvis Ryssland nu utvecklar klart mer moderna stridsflygplan som kan vara i drift om några år.

Försvarsmakten stödjer beskedet om 60 plan, men luftskyddet hade varit bättre med 80 plan. Därför måste 60 Gripenplanen kombineras med mer luftvärn, säger generallöjtnant Jan Salestrand:

– Ligger man där får man titta på luftvärnsskydd och så vidare och det är saker som vi uppmärksammar i den fortsatta planeringen.

Socialdemokraterna kräver också att regeringen återkommer varje år med en rejäl rapport om hur Gripenprojektet utvecklas inklusive kostnader. 

Miljöpartiet är kritiskt till beskedet om 60 plan och menar att det mer handlar om att stödja flygplansproducenten Saab än att öka svensk försvarsförmåga.

– Försvarsministern sade i dag att vi behöver 60 plan för vårt operativa behov. Samtidigt säger hon i nästa mening att vi kan avbryta den här beställningen om det inte blir någon affär med Schweiz. Det bevisar att det finns inget operativt behov för de här 60 planen, utan det är en ren affärsbeställning från Saab, säger miljöpartiets Peter Rådberg.