Förslag: Miljonböter för dålig arbetsmiljö

2:13 min

För att förhindra att arbetsplatsolyckor sker arbetar regeringen med ett förslag där arbetsgivare som bryter mot lagen när det gäller arbetsmiljön ska få kraftiga sanktioner.

– De arbetsgivare som bryter mot regler på arbetsmarknaden ska kunna få så mycket som en miljon kronor i sanktionsavgift, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

– Det frigör tid för de ännu allvarligare brister på svenska arbetsplatser som Arbetsmiljöverket då kan ägna mer tid åt.

En undersökning som IF Metall gjort med hjälp av Afa Försäkring visar en ökning av olycksfallen i industrin.

Mellan 2009 och 2011 har antalet allvarliga olycksfall ökat med 38 procent till drygt 1 600 olyckor under 2011.

IF Metall har kontrollerat nästan 1 200 arbetsplatser och har då funnit stora brister i arbetsmiljöarbetet. Nära hälften av arbetsgivarna ger till exempel ingen utbildning i hur kemikalier ska hanteras. Fyra av tio har inte kontrollerat om maskinerna har fungerande nödstopp och varningsskyltar.

Just säkerhetsbrister på arbetsplatser ser IF Metall som en orsak till att olyckorna ökat.

– Det har under de sista sex åren kraftigt avlövats på resurser. Det är det vi ser effekterna på nu när arbetsplatsolyckorna ökar, säger Anders Ferbe, förbundsorförande IF Metall.

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström menar att Arbetsmiljöverket har tillräckligt med resurser för tillsyner. Hon tror att den planerade sanktionsavgiften och ett riktat arbete med kontroller från Arbetsmiljöverket kan förhindra att fler allvarliga olyckor sker.

– Därför är det viktigt att Arbetsmiljöverket riktar sin verksamhet till riskbranscherna där olyckor och tillbud sker, säger Hillevi Engström.